Ne
  • Ahşap Ürünler
Nerede

Birbilen Avukatlık Bürosunun kurucusu olan Avukat Yunus BİRBİLEN ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Davaları, İş Kazası Davaları, trafik Kazası davaları, İşçi alacağı Davaları, Boşanma Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları gibi davalarda Hukuki Danışmanlık&Avukatlık Hizmetini icra etmekte olup, bununla beraber yine ağırlıklı olarak üstlendiği  iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davalarıTrafik kazasına dayalı maddi-manevi tazminat davaları ve işçi alacaklarına ilişkin davalara katkı sağlamaktadır.

Q Aile Hukuku Avukatı

Antalya Aile Hukuku Avukatı olarak Sunduğumuz hizmetler :

Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma ve nafaka kararlarının Türkiye'de tanıtılması ve tenfizi davalarında
Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı Davaları
Velayet Davaları
(Velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anne ve babanın müşterek çocukla şahsi münasebet tesisi, şahsi münasebet tesisin değiştirilmesi yahut engellenmesine ilişkin davalar)
Nafaka Davaları
(çocuk için iştirak nafakası davası, için tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası davası, nafakanın arttırımı ve nafakanın indirilmesi davaları, vb. davalar)
Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi - Manevi Tazminat Davaları

Evlenme İşlemine İlişkin Davalar
(İddet müddetinin kaldırılması gibi, evlenme işlemine ilişkin şartlara yönelik davalar, evlenme işlemi iptali davaları, evlenme işleminin yokluğu hususundaki davalar ve benzeri davalar)


Soybağı Davaları
(Soybağının kurulması davası, soybağının reddi davası, çocuğun tanınması davası, babalık davası ve diğer her türlü davalar)


Diğer Davalar
(Evlat edinmeden kaynaklanan davalar, aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası ve aile hukukundan doğan diğer her türlü davalar)

Q İş Kazası Avukatı

Ülkemizde alınan tüm önlemlere rağmen maalesef hala pek çok iş kazasının gerçekleşmektedir. Meydana gelen iş kazası çoğu zaman işçinin ölümü, yaralanması, sakat kalması gibi oldukça üzücü durumlar ortaya çıkmakta olup, bununla beraber mağdur olan işçilerin yahut vefat eden işçinin desteği/yakınlarının tazminat hakları doğmaktadır. Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, iş kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, iş kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları... vs. tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile Antalya İş Kazası Avukatı olarak, iş kazasına maruz kalan işçilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.

Q İş Hukuku Avukatı

HAk sahiplerinin haklarına en kısa sürede ve tam olarak kavuşması ve ileride telafisi imkansız zararların meydana gelmemesi adına söz konusu dava ve arabuluculuk süreçlerinde iyi bir iş hukuku avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz.

Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, işçi -işveren ilişkisinden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuki destek vermektedir.

Antalya İş Hukuku Avukatı olarak Hukuki danışma ve Avukatlık hizmeti verilen dava tipleri aşağıda belirtilmiştir:

Kıdem Tazminatı Davaları,
İhbar Tazminatı Davaları,
Fazla Mesai Alacağına İlişkin Davalar,
Yıllık İzin Ücreti Alacağına İlişkin Davalar,
Ulusal ve Genel Tatil Ücretlerine ilişkin Davalar,
İşe İade Davaları,
İş Kazası Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,
Meslek Hastalığı Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,
Sendika Hukuku ve Toplu İş sözleşmelerinden kaynaklanan Davalar,
Sigortalılığın Tespiti Davası,
İşçi Veya İşverence Gönderilecek İhtarnamelerin Hazırlanması,
İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,
Tüm İşçilik Alacaklarına ilişkin Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi,
Vekil Sıfatı İle Arabuluculuk Sürecinin Takibi,
İşveren Danışmanlığı,
Diğer Davalar (İş Hukukuna İlişkin İşçi Ve İşveren Uyuşmazlığını İçeren Her Türlü Dava )

Q Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası meydana gelir gelmez tecrübeli trafik kazası avukatı ile çalışılması ve bu sürecin profesyonelce yürütülmesi ile hak kayıplarının önüne geçilmesine ve sürecin sonunda yaşadığınız maddi ve manevi mağduriyetin karşılığını tazminat olarak en kısa sürede almanızı sağlayacaktır. Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, trafik kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, trafik kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları gibi tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile Antalya Trafik Kazası Avukatı olarak, trafik kazasına maruz kalan kişilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.

Q Gayrimenkul Hukuku- Gayrimenkul Avukatı

Antalya’da faaliyet gösteren Birbilen Avukatlık Bürosu müvekkillerinin gayrimenkullerine ilişkin tüm işlemlerle ilgili Avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması gibi tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Ayrıca Birbilen Avukatlık Bürosu olarak :

tapu iptal ve tescil davaları,
ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip yapılması,
intifa, irtifak ve geçit hakkına dayalı davalar,
izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davaları,
şufa (önalım) davaları,
istihkak davaları,
kamulaştırma davaları,
kamulaştırmasız el atma davaları,
kira bedeli tespit ve tahliye davaları,
başta olmak üzere gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

1 DeğerlendirmeBoşanma Avukatı Yunus Birbilen Antalya

laratatlieviantalya53

2 Yorumlar

Kendisini tanıdığımız için çok şanslı ve mutluyuz

5/ 5

Dürüst, oldukça ilgili ve işinin ehli bir avukat Yunus bey. Uzun süredir bizi uğraştıran ve can sıkına bir sorunu oldukça hızlı çözdü. Ayrıca sorularımızı cevaplayıp bize öneriler ve bir yol haritası sundu. çok teşekkürler

Yorum Yap ve Puan Ver

İşletmeye Puanın Nedir?

angry
crying
sleeping
smily
cool
resim seç

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Tüm Çalışma Saatleri
  • Pazartesi09:00 - 17:00
  • Salı09:00 - 17:00
  • Çarşamba09:00 - 17:00
  • Perşembe09:00 - 17:00
  • Cuma09:00 - 17:00
building Bu İşletme size mi ait? Şimdi Sahiplen! Şimdi Sahiplen!

Claim This Listing

Ek Detaylar

  • abc:Avukat, Hukuk Bürosu, Boşanma Avukatı