Vizyon, gelecekte ulaşmayı istediğimiz hedeflerimizle ilgili ileriyi görebileceğimiz hayali zihnimizde kurmaktır ya da hedefi imgeleyen bir resmi çizmektir. Gelecek için hedeflediğimiz hayallerimiz, hayallerimize inandığımız ve kendimizi hedeflerimize motive edebildiğimiz ölçüde gerçeğe dönüşebilir. Bunun içinde kısa ve uzun vadeli gerçekçi hedefler koyarak bunları planlamak ve yapılan planlar doğrultusunda gelecekte nasıl bir konumda olunacağının da önceden görülmesi gerekir. Kısaca vizyon için, gelecekte olabilecekleri önceden kestirebilmektir diyebiliriz. Ayrıca vizyon, lider olabilmenin en önemli yapı taşıdır ve iyi bir vizyoner çalışanlarının potansiyellerini de artırabilendir.

Misyon, gelecek için planlanan bir hayalin veya bir işin kuruluş amacıdır. Daha detaylı bir şekilde ifade etmek gerekirse, hayalin ya da bir işin neden, niçin ve ne amaçla kurulduğuyla ilgili ve bunun gibi soruların cevaplarıdır.

Vizyon ve misyon hayalini kurduğumuz bir işi oluşturmada önemli yer tutar, bu sebeple bir iş kurarken kesinlikle o işle ilgili öncelikle bir misyonun belirlenmesi gerekir. Her ikisi de bir işte başarı sağlayabilmek için olmazsa olmaz iki profesyonel gerekliliktir.

Misyon Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Misyon belirlenirken özellikle ne, neden, niçin, nasıl ve kime sorularının cevapları verilmelidir. Bunu daha detaylı bir şekilde açalım:

 • Misyon gerçekçi, yol gösteren, farklı ve aynı zamanda da özel olmalıdır,
 • Sektörde var olma sebebi iyi bir şekilde belirlenmelidir,
 • Hedef kitlenin kim olduğu belirlenmeli, belirlenen kitlenin ne istediği ve neye değer verdikleri iyi bir şekilde anlaşılmalıdır,
 • Hem çalışanları hem yöneticileri hem de hedef kitleyi motive edici olmalıdır,
 • İşletmenin temel kurallarını belirleyen özellikte ve hedef odaklı olmalıdır.

Vizyon Sahibi Bir Lider Nasıl Olunur?

Vizyon sahibi bir lider geleceğe bakabilmeli, yaşanabilecek bütün olayları önceden okuyabilmeli ve perspektif bir yaklaşım göstermelidir. Detaylarıyla vizyon sahibi bir lider:

 • Öncelikle başarabileceğine kendisi inanmalı, bir misyon, bir hedef, yön gösterici değerler belirlemeli ve stratejiler oluşturmayı bilmelidir,
 • Belirleyeceği misyon ile bulunmak istediği sektörde var olma sebebini açıklamalı,
 • İyi bir vizyoner lider iş yerinde yön gösterici değerler oluştururken inançlar, ahlaki kurallar, idealler ve davranış kurallarını çok iyi bir şekilde belirlemeli ve bunları çalışanlarına anlaşılır bir şekilde anlatabilmeli,
 • Düşüncelerinde gerçekçi bir fikre dayalı hayali resim oluşturmalı,
 • Hedefi için zihninde planladığı resim yapılabilir olmalı ve bu sebeple hedefini belirlenirken ulaşılabilir bir hedef tercih etmeli,
 • Oluşturduğu resmi ve aldığı kararları çalışanlarına da açık ve net bir şekilde yansıtmalı,
 • Esnek, değişebilir ve ayrıca yenilenen iş dünyasında güncellenebilen yani yenilenmeye uygun ve çalışanların performansını artıran planlar yapabilmeli,
 • Bir vizyoner iki kere düşünmeli ve bir kere karar vermeli,
 • Aldığı kararlar doğrultusunda harekete geçmeli ve hedefinden de vazgeçmemeli,
 • Hem kendisini hem de çalışanlarını hedefi doğrultusunda motive edebilmeli ve çalışanlarına ilham veren bir lider olmalı,
 • Disiplinli olmalı ve hedef odaklı çalışmalı,
 • Gerektiğinde risk almayı bilmeli, sorumluluk sahibi olmalı,
 • Ulaşılabilir ve saygın olmalı, ayrıca çalışanına güven veren olumlu bir duruş sergilemeli,
 • Açık, net, anlaşılabilir ve iddialı olmalı,
 • Her zaman pozitif, alçak gönüllü ve kibar olmalı,
 • İş yerinde oluşabilecek herhangi bir çatışmayı yönetebilme yeteneğine sahip olmalı ve çalışanlarına verdiği motivasyonu sürekli yüksek tutabilmeli,
 • Çalışanlarını heyecanlandıran biri olmalı ve onları da mutlu edebilmeli,
 • Vizyon sahibi bir lider aldığı kararların ve yaptığı planların iş ortamında uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olmalı.

Misyon sahibi vizyoner bir lider doğru bir iş planı yapmayı bilmeli, kendini sürekli geliştirmeli, işiyle ilgili gündemdeki bütün gelişmeleri takip etmeli ve gerektiğinde oluşturduğu stratejileri doğru zamanda değiştirebilme yeteneğine de sahip olmalıdır.