Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 

Ters çaba kuralı, korktuğum başıma geldi düşüncesinin bilimsel açıklaması olarak literatüre geçmiş bir kavramdır. İnsan beyni çok karmaşık bir yapıya sahiptir ve günümüzde bile hala çözülememiş pek çok özelliği bulunmaktadır.

Beyin, herhangi bir eyleme ya da düşünceye odaklanma özelliğine sahiptir. Yani hedefin olumlu ya da olumsuz olması fark etmeksizin bu düşünceyi gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, bu durum korkuların, zihni meşgul eden olumsuz düşüncelerin, istenmeyen durumların kolaylıkla gerçekleşebilmesine neden olmaktadır.

Ters çaba kuralı, beyindeki olumsuz ya da gerçekleşmesi istenmeyen düşüncelerin kısa bir sürede gerçekleşebilmesine neden olduğundan bilim insanları tarafından da tehlikeli bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu durumun önüne geçmek pek kolay olmamakla birlikte korkulardan çok konulara odaklanmak bir nebze olsun durumu hafifletebilmektedir.

Ters Çaba Kuralı Nasıl Yenilir?

Ters Çaba Kuralı Nasıl Yenilir?
Ters Çaba Kuralı Nasıl Yenilir?

Ters çaba kuralı, basit bir zihin oyunu gibi görünse de ciddi problemlere hatta uzun vadede stres, kaygı bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Dolayısıyla, zihinde başlayıp zihinde biten bu durumun önüne geçebilmek yine düşünceler sayesinde mümkün olabilecektir.

Alışkanlıklar, düşünceler çok kısa sürede değişebilen olgular değildir. Ancak zamanla olumsuz düşüncelerin yerini daha pozitif düşüncelere bırakması ya da olumlu düşüncelerin korkulara baskın gelmesi sayesinde ters çaba kuralı ile ilgili yaşanacakların önüne geçebilmek, onu yenebilmek mümkün olacaktır.

Düz Çaba Kuralı

Düz çaba kuralı, ters çabanın aksine olumlu bir kavramdır. Beyin, sağ ve sol olmak üzere iki loptan oluşmaktadır ve bu iki lop birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Normal beyin gücüne sahip kişiler her iki lobun özelliklerini en uygun düzeyde bir araya getirerek kullanabilmektedir. İşte bu durum “düz çaba kuralı” ile açıklanmaktadır.

Psikolojide Ters Etki

Psikolojide Ters Etki
Psikolojide Ters Etki

Ters psikoloji, yapılması istenen davranışın tam tersini söyleyerek, istenilen şeyleri yaptırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle motivasyon için kullanılmaktadır. Ders çalışmayan bir öğrenciye “zaten başarılı olamayacaksın, yapamayacaksın” gibi sözler söylenerek öğrencinin hırslanması ve tam tersi şekilde ders çalışmaya başlaması amaçlanmaktadır.

Ters psikoloji, çok işe yarar bir yöntem gibi gözükse de dikkatli kullanılmadığı anlarda daha büyük problemlere yol açabilmektedir. Örneğin; motivasyon için kurulan cümleler bireylerin özgüvenini ve kendilerine olan inancını zedeleyebilmektedir. Bu nedenle her durumda uygulanabilecek bir yöntem değildir.

Düşünceler, insan psikolojisine en çok etki eden durumlardan birisidir ve her zaman kontrol edilebilmesi mümkün değildir. Ancak bu konuda farkındalık kazanmak ve daha bilinçli olmak, yani ters çaba kuralı yerine düz çabayı uygulamaya çalışmak bile hayat kalitesini ciddi oranda yükseltecek ve daha güzel bir hayatın kapılarını aralayacaktır.