Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4]

 

Milli teknoloji hamlesi, ülkemizin dijital alanda çalışmalar yürütmesi ve gelişebilmesi adına oluşturulmuş bir projedir. Proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, bu alanda faaliyetler yürütmek amacıyla 2 genel müdürlük oluşturulmuştur. Herkes tarafından ilgiyle takip edilen ve oldukça dikkat çeken proje milli teknoloji hamlesi nedir kısaca belirtelim…

Sosyal medyada oldukça fazla konuşulan projede, ülkenin kendine uygun olacak şekilde hazırladığı faaliyetler yer alıyor. Tamamen ülkeye özel ve milli olan bu faaliyetlerin, ülke açısından pek çok olumlu katkı sağlayacağı konuşuluyor. Tartışmaları da beraberinde getiren milli teknoloji hamlesi, genel olarak yazılım ve donanım alanında yoğunlaşacak.

Tamamen milli teknoloji projelerinden oluşan çalışmalara imza atılacak. Daha önce dünyada bazı ülkelerin de bu tarz projeler yaptığı bilinmektedir. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti uzun yıllardır kendine has milli projeler yapmakta ve başarılı olmaktadır. Çin halkı için önemli gelişmelere imza atan milli projeler, başarılı sonuçlarıyla tüm dünyanın ilgisini çekmiştir.

Çin’in başarısı üzerine Türkiye’de de bir milli teknoloji hamlesi projesi ortaya atılmıştır. Ülkenin kendine özel teknolojiler üretmesi, halkının ucuz iş gücü sağlamasına yardımcı olacak ve ülkenin kalkınmasına yarayacak önemli bir hamledir. Peki, milli teknoloji hamlesi ne ifade ediyor?

 

Milli Teknoloji Hamlesi Ne Demek?

 

Milli Teknoloji Hamlesi Ne Demek?
Milli Teknoloji Hamlesi Ne Demek?

 

Daha güçlü ve dışarıya bağımsız bir ülke olabilmek adına milli teknoloji hamlesi projesi ortaya atılmış ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Proje ile yerli ve milli pek çok teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ticari atak olarak değerlendirildiğinde, ülke ekonomisini de canlandırması hedeflenen atılım mevzuata girmiştir.

Milli teknoloji hamlesi Sanayi Bakanlığı bünyesinde açılan 2 genel müdürlükte yürütülmektedir. Bu genel müdürlükler Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’dür. Merakla takip edilen genel müdürlüklerin yetkilerinden bazıları şunlardır:

 • Etki gücü yüksek projelere imza atmak
 • Türkiye’de bilişim sektöründe iş gücünün dönüştürülmesi ve çalışanların kaynaklarının arttırılması
 • Ekonomik alanda gelişim sağlayacak bilişim ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yürütmek.
 • Siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanında yerli ve milli projeler geliştirmek, ülke genelinde kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak
 • Dijital dönüşüm ile ilgili projelere imza atmak, altyapı çalışmaları yapmak ve kullanımın yaygınlaşmasını sağlamak
 • Bilime dayalı yerli ve milli projeler üretebilmek, bu faaliyetleri desteklemek
 • Teknolojik anlamda yeni tasarımlar, araştırmalar, program ve uygulamalar yapmak
 • Sanayi hamleleri ve sağlık gibi pek çok alanda yerli ve milli projeler yapmak
 • Sanayi ve teknoloji alanında istihdam politikaları belirlemek
 • Milli teknoloji hamlesi bünyesinde, yatırım teşvikleri ve destek programları yapmak
 • Küresel rekabet konusunda ön plana çıkacak çalışmalar yürütmek, projeler geliştirmek

 

Milli Teknoloji Hamlesi Projeleri

 

Milli Teknoloji Hamlesi Projeleri
Milli Teknoloji Hamlesi Projeleri

 

Proje kapsamında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm çalışmalar için maddi desteklerde bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmı hayata geçirilmiş, bir kısmı ise çalışmalara devam etmektedir. Halkın kalkınması ve ekonomik bir refaha ermesi öngörülen proje kapsamında, yazılım ve donanım üzerinde çok fazla durulacağı belirtilmiştir. Proje ile beraber hayata geçirilen veya üzerinde çalışılan yerli ve milli çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Milli Mekanik Solunum Cihazı: Sahra
 • Yerli ve Milli Yoğun Bakım Solunum Cihazı
 • Stajyer Araştırmacı Burs Programı: Star
 • Yerli ve Milli IHA Yazılımı
 • Uçan Araba

Bu projelerin yanı sıra medyada adının çok fazla duyulduğu Savunma Sanayi projeleri geliştirilmektedir. Yerli ve milli uçaklar, tanklar, silahlar, helikopterler, gemiler, insansız hava araçları ve keşif uydusu gibi pek çok proje milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilmiştir.