Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yunan mitolojisinde “akıl hocası” anlamına gelen mentor, Odysseia destanında Truva Savaşına katılan kralın gelecekte kral olacak oğlunun krallık tecrübesi edinebilmesi için gelişimine yardım ederek rehberlik ettirdiği ve bu sebeple oğlunu emanet ettiği bir arkadaşıdır. Aslında lalalık ve ahilikte buna benzer sistemler olarak geçmişte var olmuşlardır. Tam anlamıyla mentor için, bilgilerinden, yeteneklerinden ve tecrübelerinden ilham alınan, edindiği bilgilerinden yola çıkarak gerektiği zaman yetiştirdiği kişiye nasihatler veren ve aynı zamanda da yetiştirme döneminde kendisinin de bir şeyler öğrendiği bir rehber liderdir, denilebilir.

Mentee (menti) ise mentorun tecrübelerinden ve iş hayatında edindiği birikimlerinden faydalanmak amacıyla yeni gireceği ya da girdiği sektörle ilgili aldığı veya alacağı kararlarda karşılaşabileceği bütün sorunları kolay bir şekilde başlangıçta çözebilmek için mentora başvuran kişidir.

Koç, genel anlamda destek alınmak istenen her konuda rehberlik veren kişidir. Mentor ile koç arasındaki fark ise; mentor uzman olduğu alanda tecrübe ve bilgilerini paylaşarak rehberlik yaparken, koçlar genel olarak her alanda ve her konuda rehber olabilirler.

Mentorun Görevleri Nelerdir?

Mentorunda kendisinden danışmanlık almak üzere gelen mentiye karşı yapması gereken bazı sorumlulukları vardır. Bunlar:

  • Mentor yapıcı eleştirilerde bulunarak mentisini hiçbir konuda yargılamadan nasihatler verir,
  • Mentinin o an yaşadığı ya da gelecekte yaşama riski bulunan sorunlarla ilgili menti ile karşılıklı bilgi alışverişi yapıp sorunu tartışarak tavsiyelerde bulunur,
  • Mentor, mentiye direk olarak yapılması gerekeni mecbur edercesine değil, mentiyi düşünmeye sevk ederek öneriler verir,
  • İş sektöründe mentiye referans olarak rehberlik eder,
  • Her konuda olduğu gibi stratejik konularda da tecrübelerinden yola çıkarak mentiyi cesaretlendirir, destekler ve bilgilerini empoze etmeden aktarır,
  • İyi bir mentor aynı zamanda iyi bir dinleyici olmakla birlikte iyide bir gözlemcidir ve bu özelliklerini kullanarak mentisini yetiştirirken onu çözüme odaklayıp yönlendirmek amacıyla gerektiğinde sorular sorabilir,
  • Sorular yönelten bir mentor, mentisinin düşünmesi ve problemlerini kendisinin çözmesi için mentisine zaman verir,
  • Tecrübeli bir mentor, mentinin sorunlarını hiçbir zaman kendisi çözmez aksine sorunları çözmesinde yol gösterici bir lider olarak mentisinin kendi yolunu kendisinin bulması için onu eğitir.

Ayrıca iyi bir mentor karakteristik olarak doğru, güven veren, pozitif yönde destekleyen, gerçekçi, sabırlı, anlayışlı, empati sahibi, motive eden iyi bir danışman, iyi bir eğitmen ve mentisiyle birlikte konuştukları her şeyde gizlilik konusuna önem vererek mentisine sadakatle bağlı bir kişiliğe sahip olmalıdır. En önemlisi de bir mentor karar veren değil her konuda kararları mentiye bırakandır.

Mentorun mentide aradığı özelliklerse sadık olması, öğrenmeye yatkın ve ilgili olması, anlayışlı, saygılı, danışan ve karar verme yetisine sahip olmasıdır.

Girişimcilikte Mentor Neden Gereklidir?

Girişimci bir menti, hedefine daha kolay bir şekilde ulaşabilmek, mentorunun aynı yolda daha önce yaşadığı problemlerle kendisinin de karşılaşmaması, yeni tecrübeler edinmek, yeni deneyimlere sahip olabilmek ve kendini kişisel açıdan geliştirebilmek için bir mentordan bu tür rehber desteği almalıdır.

Menti kendi hedeflerini, ihtiyaçlarını, amaçlarını ve mentordan beklentilerini belirledikten sonra bir mentora başvurmalıdır. Menti mentora başvurduktan sonra, menti ve mentor arasında bir anlaşmanın yapılması gerekir.

Mentor Ve Menti Arasındaki Anlaşma Nasıl Olmalıdır?

Mentor ve menti arasında yapılacak olan anlaşma ile, mentinin destek almak istediği ihtiyacıyla ilgili konuların, kariyer sahibi olabilmek için ileride gerçekleştirmek istediği şeylerle ilgili kendi düşüncelerinde oluşturduğu planların, mentor ile mentinin birbirlerinden beklentilerinin, menti ile mentor arasında her ikisinin de alacakları sorumlulukların ve iletişim kuracakları zamanla iletişim yerinin belirlenmesi gerekir.

Ayrıca düzenli bir şekilde ve belirli aralıklarla mentinin hedefiyle ilgili oluşabilecek bütün riskler masaya yatırılmalıdır. Mentor ve menti arasındaki ilişki her ne kadar zaman içerisinde arkadaşlık boyutu kazansa da bu ilişkinin her zaman profesyonel düzeyde olmasında ve özenli bir şekilde yürütülmesinde de fayda vardır.