Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Öğrenciler erken dönemlerden itibaren kodlama eğitimi aldığında gelişimleri açısından önemli bir aşama kaydedilmiş oluyor.  Temel mantık, problemi tanımlama olduğu için erken yaşlarda düşünme yöntemi olarak bu gibi durumlara doğru şekilde yaklaşmak da mümkün oluyor.

Robotik Kodlama Nedir?

Kelimelerin tanımından başlandığında robot, sınırlı şekilde etrafını, ortamı algılayan ve bu durumla alakalı yorum yapıp karar veren mekanizmadır. Robotik ise çeşitli kodlama dillerinin kullanımıyla beraber makine kontrolünü sağlama yöntemidir. Bilgisayarlar bunun en yaygın örneğidir. Robotik kodlama ise en temelde analitik düşünme, tasarım, yazılım problem çözme odağında yapılan bir işlemdir.

Öğrencilerin robotik kodlamada ilk yaklaşımları sürecin nasıl tamamlandığıyla yakından ilgili bir konudur.  Robotik kodlama eğitimi alacak olan çocuklarda başlangıç aşamasında hemen kontrolü ele alma çabası olabiliyor. Uygulama kısmına odaklanma nedeniyle belki de en önemli kısım atlanmaya çalışıyor. Bu noktada eğitimi veren kişinin yönlendirmesiyle doğru bir zeminden ilerlemenin avantajlarına odaklanmak gerekmektedir.

Gerçek hayattan konularla öğrencilerin yabancı oldukları bir konuya kolayca aşina olmaları sağlanabilir.  Problem çözmede hayal ederek düşündürtebilmek robotik kodlama eğitimi açısından önem taşıyor. Çocuk yakın çevresinden de verilecek örneklerle bu tür düşünmeye yönlendirilebilir. Günlük hayatta yaptıkları üzerinden çözüm üretmeye çalışacağı zorluklar düşündürtülebilir.

Robotik Kodlama ve Çocuk Eğitimi

Çocuk problem tanıma kısmını anladığında artık çözüm için araştırma yapılması gerektiğini anlıyor. Doğrudan yaşadığı sorunlarda ana problem yanında küçük çaplı sorunlara da aşamalı şekilde odaklanabilmektedir.

 • Robotik kodlama nasıl yapılır sorusunda temel bir aşama olarak düşünüldüğünde çözüm yollarının bulunması için araştırma fikri oluşturulur. Çözümü sağlayacak en mantıklı yöntemi bulma amacı elde edilir.
 • Öğrenciler buldukları çözümlerle alakalı eğitim süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirme bekler. Güvenli şekilde ilerleme sağlamaları adına eğitici kişinin yapıcı bir tutumla değerlendirmesi önemlidir.
 • Hangi materyalleri kullanarak çözüme odaklanılır netleştirilmelidir. Bu işlem bir algoritma doğrultusunda yapıldığı için tasarım kısmında da hedeflenen sonuca daha sağlıklı adımlar atılmış olur.
 • Bir algoritma belirlemek için sayısal verilerin kullanımı ve bazı temel bilgi ve becerilerin gelişimi sağlanır.
 • Öğrenci kendi kodlama öğrenme sürecinde çözümleri üretecek düzeye gelebilmelidir. Bulduğu çözümlerin uygulamalı şekilde verilerle somutlaştırılması adına gereken pekiştirme işlemleri yapılır.

  Kodlama eğitimi ve çocuklarda gelişim

  Bütünsel ilerleme açısından nasıl bir süreç olduğu farklı açılardan düşünülebilir:

  • Düşündüğü çözümleri hayata geçirerek uygulama konusunda bir adım atabilmiş olacak. Fakat bunun da öncesinde düşünme şekli açısından daha yaratıcı çocuklar oluşuyor. Fikir üretme yeteneği gelişen çocuk kendine has bir çözüm bulduğunu hissederek güven duygusunu pekiştirir. Bir konuyla alakalı çeşitli açılardan düşünebildiği için zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilenir.
  • Bilimsel düşünme yeteneği kodlama eğitimi alan çocuklarda önemli ölçüde gelişir. Bir sorunun nedenlerini anlayan çocuk fikir üretmek için de bağlantı kurabilir.
  • Sonuca odaklılık konusunda daha fazla uygulama yapabiliyor. Model üretirken bunun bir hedefi yerine getirmesi odağında işlemler yapılır.
  • Fikir çeşitliliği açısından algısı genişleyen çocuklar giderek daha kapsamlı çözümler bulabilir.
  • Robotik kodlama, incelenmesi mümkün sorular sorma yeteneği kazanma bakımından da çocuk gelişimine önemli katkı sunuyor. Somutlaştırılabilir, simgeleştirilen problemler algoritmaya uyum açısından da önem taşımaktadır.
  • Problem çözmeye çalışan çocuklarda olasılıkların çoğalması hayal gücünde gelişme anlamına geliyor. Kodlama faydaları çocukların zihinsel gelişiminde doğrudan görülebilir.
  • Kodlama öğrenen çocuklarda tasarım açısından ilerleme kaydedilebilir. Bir şeyi tasarlama, robotun detaylarını çözüme odaklı şekilde sistematik gözlem ve ölçümlerle oluşturabilme yeteneğini geliştirebilir. Tasarımın hazırlık aşamasında tablolar, çeşitli şemalardan faydalanması sağlanır. Hedeflenen sonuçla alakalı yeni, zihinsel bir beceri kazanılmış olur.

  Geleceğe katkılar

  • Gelecek vaat eden çocuklarda meslek planlaması bakımından yazılım kodlama ve programlama becerisi yolunda önemli adımlar atılmış oluyor. Günlük hayatı etkileyen araç geliştirebilme bakımından pratik fayda odaklı çok sayıda ürün oluşturacak bir gelecek planlanır.
  • Kendi kimliğini daha rahat bir şekilde oluşturabilmesi açısından çocuklarda kodlama eğitimi önemlidir. Projelerde yer alan çocuk başarıya ulaşan sonuçlarla beraber bir anlamda kendi geleceğini de oluşturmaya başlar. Topluma faydalı olabilecek ürünler oluşturduğu için ve tasarımlarını hayata geçirdiği için başarı duygusu erken yaşlarda gelişir.
  • İlerleyen dönemlerde çalışma hayatında birçok alanda kodlamayı kullanacağını fark eden çocuk, hayata daha umutla bakar.
  • Çocuklarda kodlama eğitimi takım çalışmasına yatkınlığı artırabilir, iletişim açısından da çocuklara artı kazandırabilir.